Nowelizacja Prawa budowlanego, czyli zmiany w Prawie budowlanym w 2022 roku

Nowelizacja Prawa budowlanego, czyli zmiany w Prawie budowlanym w 2022 roku

Rok 2022 obfituje w zmiany w ustawie Prawo budowlane. Nowelizacja przewiduje między innymi możliwość budowy domów jednorodzinnych powyżej i poniżej 70 m2 bez pozwolenia, budowy wolnostojących elektrowni wiatrowych do 12 m2 bez pozwolenia oraz likwidację decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Najważniejsze zmiany w Prawie budowlanym

Zmiany w ustawie Prawo budowlane dotyczą w dużej mierze pozwoleń na budowę, głównie zwolnienia z ich wydawania dla określonych typów budynków.

Nowelizacja Prawa budowlanego przewiduje:

 • umożliwienie budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy powyżej i poniżej 70 m2 na podstawie jednolitej procedury,

 • rozszerzenie katalogu obiektów budowlanych i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dokonania zgłoszenia,

 • utworzenie Bazy Projektów Budowlanych,

 • wprowadzenie kar za nieterminowe wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę,

 • usprawnienie procedury oddawania do użytkowania obiektów budowlanych,

 • zmiany w zakresie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie,

 • przywrócenie rzeczoznawstwa budowlanego jako samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.

Zmiany w Prawie budowlanym: elektronizacja procesu budowlanego

Inne zmiany w Prawie budowlanym mają na celu elektronizację procesu budowlanego. Do najważniejszych z nich należą:

Dziennik budowy w postaci elektronicznej (system EDB)

Dziennik budowy to najważniejszy dokument na budowie. Jest narzędziem pracy kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego, a także projektanta. Powinien być prowadzony w ściśle określony sposób i przechowywany w bezpiecznym miejscu. Rejestruje się w nim:

 • przebieg robót budowlanych,

 • wszelkie okoliczności i zdarzenia, które mają związek z wykonywaniem robót i mogą mieć znaczenie podczas technicznej oceny prawidłowości prowadzonych prac budowlanych, montażu czy rozbiórki.

System EDB, wprowadzony przez nowelizację Prawa budowlanego, umożliwia realizację wszystkich tych czynności online. Został przygotowany przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, w oparciu o najwyższe standardy bezpieczeństwa. Papierowa, tradycyjna forma prowadzenia dziennika budowy będzie dostępna dla inwestorów do 2030 r. Po tym czasie nastąpi przejście na formę wyłącznie elektroniczną.

Książka obiektu budowlanego w postaci elektronicznej

Elektroniczna książka obiektu budowlanego jest aplikacją, w której każdy właściciel lub zarządca inwestycji będzie dokonywał wpisów w zakresie:

 • informacji o obiekcie budowlanym,

 • jego właścicielach i zarządcach,

 • przeprowadzanych kontrolach,

 • ekspertyzach i opiniach technicznych dotyczących obiektu.

Znajdą się tam również notatki dotyczące robót budowlanych związanych z obiektem budowlanym po oddaniu go do użytkowania, katastrof budowlanych oraz decyzje, postanowienia, zaświadczenia i inne dokumenty wydane przez organy administracji publicznej.

System zostanie wdrożony z początkiem 2023 r. i jest projektem, który – podobnie jak Elektroniczny Dziennik Budowy – docelowo ma być realizowany w pełni cyfrowo. Od 2027 r. będzie dostępny wyłącznie w formie elektronicznej.

Elektroniczny Centralny Rejestr osób posiadających Uprawnienia Budowlane (system eCRUB)

System e-CRUB to nowe oprogramowanie, które zastąpi dotychczasowy Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane oraz Rejestr ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (CRUB). Jest on zarządzany na podstawie danych z izb zawodowych odpowiedzialnych za nadawanie uprawnień w budownictwie – Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Izby Architektów RP.

Wyszukiwarka pozwoli inwestorom zatrudniającym inżyniera czy projektanta szybko sprawdzić jego kwalifikacje i uprawnienia. Dzięki rejestrowi e-CRUB osoby pracujące w branży budowlanej, zdające egzamin w jednej z izb, będą mogły także szybciej korzystać ze swoich uprawnień. Decyzja o wpisie do rejestru zostanie zautomatyzowana.

Portal e-Budownictwo

Portal e-Budownictwo będzie rozbudowaną wersją funkcjonującej obecnie strony. W tej chwili inwestorzy mają tam dostęp do 26 wniosków i zgłoszeń w procesie inwestycyjno-budowlanym oraz mogą śledzić status swojej sprawy składanej online.

Serwis e-Budownictwo ma za zadanie podwyższyć standard obsługi obywateli w procesie inwestycyjno-budowlanym. Według założeń będzie stanowił efektywne narzędzie komunikacji obywatela z urzędem, gdzie w jednym miejscu i ujednoliconej formie znajdzie on wszystkie potrzebne formularze. Pozwoli to użytkownikowi zaoszczędzić czas, a także zredukować zużycie papieru w administracji. Skalę tę oszacowano na 22,5 tysiąca ton dla jednej procedury pozwolenia na budowę rocznie.

Nowelizacja Prawa budowlanego: zmiany na lepsze

Zmiany w Prawie budowlanym będą wprowadzane do polskiego systemu legislacyjnego stopniowo. Docelowo mają prowadzić do usprawnienia i zoptymalizowania procesu inwestycyjno-budowlanego – zarówno dla inwestorów, jak i pracowników branży budowlanej, takich jak kierownicy budowy czy zarządcy inwestycji.

Oceń artykuł
(
Ocen: 1
Średnia: 5
)
Podziel się swoją opinią na temat artykułu: "Nowelizacja Prawa budowlanego, czyli zmiany w Prawie budowlanym w 2022 roku"
Administratorem danych jest Z500, NIP 5252496983.
^
Na stronach Z500 używamy plików cookies, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu umożliwienia świadczenia usług, personalizowania treści na stronie oraz w Internecie i analizowania ruchu na podstronach. Kontynuując korzystanie ze strony, zgadzasz się ich wykorzystanie. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności. Aby ograniczyć wykorzystanie plików cookies, kliknij tutaj. rozumiem