Z uwagi na chwilową awarię infolinii prosimy o kontakt e-mail lub pod numer telefonu 532 566 745

Nowy podział projektu budowlanego

Projekt budowlany to podstawowy dokument, który powstaje na początku inwestycji. Jest on kluczowym załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę. Od kompletności i poprawności tej dokumentacji zależy termin otrzymania pozwolenia i rozpoczęcia budowy. Forma i zakres tej dokumentacji określone są bardzo szczegółowo w prawie budowlanym, dlatego mimo że za dokumentację dołączoną do wniosku inwestora odpowiada autor projektu, czyli w przypadku projektów gotowych – architekt adaptujący, warto wiedzieć, co powinna ona zawierać i jak ma być przygotowana, aby formalności przebiegały jak najsprawniej.

Zmiana przepisów o projekcie budowlanym – od kiedy i w jakim celu?

Zmiany w zakresie i formie projektu budowlanego są, między innymi, przedmiotem nowelizacji Prawa budowlanego, która weszła w życie 19 września 2020 roku. Ich celem jest uproszczenie procedury ubiegania się o pozwolenie na budowę. Projekt budowlany podzielona na trzy części, z których tylko dwie – projekt zagospodarowania działki lub terenu i projekt architektoniczno-budowlany – stanowią załączniki do wniosku składanego w urzędzie. Ostatnia składowa, czyli projekt techniczny, nie jest załącznikiem do wniosku o pozwolenie. Powinien on być gotowy przed rozpoczęciem prac budowlanych, ale w urzędzie zostanie złożony z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie lub z zawiadomieniem o zakończeniu budowy. Nowy projekt budowlany obowiązuje od 21 września 2021 roku, a przed tym terminem można jeszcze składać dokumentację przygotowaną według poprzednich wytycznych.

Co się zmieniło?

Dotychczas projekt budowlany składał się z dwóch części: projektu zagospodarowania działki i projektu architektoniczno-budowlanego, a projekt techniczny nie był wyodrębniony. Ten ostatni stanowił jednak część projektu architektoniczno-budowlanego i był składany łącznie z nim. Projekt techniczny nie był jednak weryfikowany podczas opiniowania wniosku o pozwolenie na budowę. Sprawdzano tylko uprawnienia jego autora. Przed zmianami należało złożyć 4 egzemplarze projektu wraz z wnioskiem o pozwolenia na budowę, obecnie są to trzy egzemplarze: dla organu zatwierdzającego, dla nadzoru budowlanego i dla inwestora.

Nowy projekt budowlany składa się z trzech części

Projekt zagospodarowania działki lub terenu jest przygotowany na mapie do celów projektowych i przedstawia granice działki, usytuowanie i obrysy obiektów budowlanych istniejących i projektowanych, w tym uzbrojenie terenu. Obrazuje sposób odprowadzania ścieków, a także dojazdy. Wyszczególnione są w nim wymiary i wzajemne odległości obiektów i informacje o obszarze oddziaływania projektowanego budynku lub innego obiektu budowlanego.

Projekt architektoniczno-budowlany zawiera między innymi: opis i ilustrację układu przestrzennego oraz formy architektonicznej istniejących i projektowanych obiektów budowlanych; opinię geotechniczną, w tym wskazanie sposobu posadowienia obiektu; parametry techniczne budynków i obiektów budowlanych; informacje o planowanym użytkowaniu obiektów budowlanych, w tym liczbę lokali, z wyszczególnieniem lokali mieszkalnych; dane dotyczące wyposażenia technicznym budynku, zwłaszcza o źródłach ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, a także informacje o planowanych do użycia materiałach i rozwiązaniach technicznych, które mają wpływ na otoczenie, w tym środowisko.

Projekt techniczny to szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne przedstawione łącznie z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych, charakterystyka energetyczna budynku, rozwiązania materiałowe i techniczne. W zależności od inwestycji dołącza się tu także dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne warunki posadowienia budynku. Chociaż z punktu widzenia pozyskania pozwolenia na budowę projekt techniczny może powstać w dowolnym momencie, nawet w trakcie prac, to art. 42 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane zobowiązuje inwestora do przekazania go kierownikowi budowy przed rozpoczęciem robót. Z tego względu, oraz z uwagi na konieczność utrzymania spójności w całej dokumentacji projektowej, warto przygotować go na wstępnym etapie inwestycji.

Jaką dokumentację otrzymasz w Z500?

Jeśli kupujesz projekt w Z500 do końca maja 2021 r. możesz otrzymać projekt w postaci sprzed zmiany przepisów o projekcie budowlanym. Dokumentację w postaci sprzed nowelizacji ustawy Prawo budowlane możesz dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę do 18 września 2021 r. Jeśli się na to zdecydujesz, zaznacz to w uwagach w trakcie składania zamówienia.

Od 1 czerwca 2021 r. wydajemy w Z500 projekty tylko w nowej formie i zawierają one:

TOM I Projekt architektoniczno-budowlany

TOM II Projekt techniczny

O szczegółach dokumentacji, którą otrzymujesz, kupując projekt, dowiesz się tutaj

Oceń artykuł
(
Ocen: 1
Średnia: 5
)
Podziel się swoją opinią na temat artykułu: "Nowy podział projektu budowlanego"
Administratorem danych jest Z500, NIP 5252496983.
^
Na stronach Z500 używamy plików cookies, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu umożliwienia świadczenia usług, personalizowania treści na stronie oraz w Internecie i analizowania ruchu na podstronach. Kontynuując korzystanie ze strony, zgadzasz się ich wykorzystanie. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności. Aby ograniczyć wykorzystanie plików cookies, kliknij tutaj. rozumiem