SPRAWDŹ CO ZAWIERA PROJEKT Z500

SPRAWDŹ CO ZAWIERA PROJEKT Z500

Dotychczas projekt budowlany był jednolitym dokumentem zawierającym elementy zagospodarowania działki, projekt architektoniczny budowlany oraz projekt techniczny.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami Prawa budowlanego ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 poz. 471) wprowadziła nowy podział projektu budowlanego:

 1. projekt zagospodarowania działki lub terenu
 2. projekt architektoniczno-budowlany
 3. projekt techniczny

Podział projektu ma za zadanie uproszczenie procedur i przyspieszenie postępowania :

 • organ administracji architektoniczno-budowlanej będzie zatwierdzać projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym w drodze decyzji o wydaniu pozwolenia na budowę.
 • projekt techniczny przedkładany będzie organowi nadzoru budowlanego dopiero na etapie składania wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.

Zgodność projektu technicznego z zatwierdzonym przez organ administracji architektoniczno-budowlanej projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym ma zapewnić architekt adaptujący jako autor projektu.

Zatwierdzeniu przez urząd podlegają trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, z których jeden egzemplarz przeznaczony jest dla inwestora, jeden egzemplarz dla organu zatwierdzającego projekt oraz jeden egzemplarz dla właściwego organu nadzoru budowlanego.

Projekty architektoniczno-budowlane często określane są jako "projekty powtarzalne" lub "gotowe". Wchodzą one w skład "projektu budowlanego" i służą jako podstawa do jego opracowania. W celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę projekt architektoniczno-budowlany należny uzupełnić i dostosować na etapie tzw. "adaptacji" tworząc projekt budowlany. Uzupełnienie polega na przygotowaniu przez podmiot adaptujący projektu zagospodarowania działki oraz dołączenia niezbędnych opinii i uzgodnień. Dostosowanie polega na przystosowaniu do warunków lokalizacji uwzględniają wymogi i zapisy w warunkach zabudowy działki (WZ) lub miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

Uwaga! Projekt techniczny nie może zostać przygotowany w dowolnym momencie, np. dopiero w trakcie budowy lub już po zrealizowaniu inwestycji. W art. 42 ust. 1 pkt 4 postanowiono, że przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest obowiązany przekazać kierownikowi budowy projekt budowlany, w tym projekt techniczny (jeśli jest wymagany).

Pełna dokumentacja architektoniczno-budowlana może posłużyć do przygotowania tylko jednej dokumentacji budowlanej w celu realizacji tylko jednej inwestycji. Projektu nie można wykorzystać ponownie lub wybudować na jego podstawie kolejnego budynku.

W momencie nabycia projektu architektoniczno-budowlanego, który w świetle przepisów praw autorskich jest uznawany za "dzieło" - kupujący uzyskuje prawo tylko do jednorazowego wykorzystania jego zawartości. Bez zgody autora zabronione jest także jakikolwiek powielania dowolną techniką, czy rozpowszechnianie dokumentacji lub poszczególnych jej części.

STAN na dzień 17.05.2021r

W Z500 W SKŁAD KAŻDEGO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO WCHODZĄ następujące tomy dokumentacji:

TOM I Projekt architektoniczno-budowlany zawiera:

 • Opis techniczny obejmuje założenia funkcjonalne budynku, zestawienia podstawowych wielkości oraz przyjęte rozwiązania technologiczno-materiałowe. Detale projektowe.
 • Część rysunkowa przedstawia rzuty domu, przekroje, elewacje, zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej.

TOM II Projekt techniczny zawiera:

 • Opis konstrukcji, założenia konstrukcyjne (strefy wiatrowe/śniegowe, obciążenia i grunty) oraz przyjęte rozwiązania technologiczno-materiałowe.
 • Część rysunkowa przedstawia rozwiązania techniczne wszystkich rzutów kondygnacji w tym fundamentów oraz rysunki detali konstrukcyjnych. Obliczenia statyczne wraz z zestawieniem materiałów do konstrukcji (drewno/stal).
 • Opis techniczny instalacji elektrycznych zawierający proponowane rozwiązania technologiczno–materiałowe, obliczenia techniczne i zestawienie materiałów.
 • Część rysunkowa instalacji elektrycznych to: plany i schematy rzutów kondygnacji mieszkalnych wraz z rysunkami technicznymi instalacji elektrycznej.
 • Opis techniczny instalacji centralnego ogrzewania (CO i CWU), wodno-kanalizacyjnej, gazowej (jeśli występuje) oraz wentylacji mechanicznej z rekuperacją wraz obliczeniami i doborem materiałowym. Charakterystykę ekologiczną oraz Analizę Zaopatrzenia w energię i ciepło.
 • Część rysunkowa instalacji sanitarnych to: rzuty techniczne przyjętych rozwiązań instalacyjnych.

* Wszystkie oryginalne dokumentacje opatrzone są zabezpieczeniami w formie kolorowych pieczątek, unikalnych odcisków w papierze oraz naklejanych hologramów.

Oceń artykuł
(
Ocen: 5
Średnia: 4.2
)
Podziel się swoją opinią na temat artykułu: "SPRAWDŹ CO ZAWIERA PROJEKT Z500"
Administratorem danych jest Z500, NIP 5252496983.
^
Na stronach Z500 używamy plików cookies, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu umożliwienia świadczenia usług, personalizowania treści na stronie oraz w Internecie i analizowania ruchu na podstronach. Kontynuując korzystanie ze strony, zgadzasz się ich wykorzystanie. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności. Aby ograniczyć wykorzystanie plików cookies, kliknij tutaj. rozumiem