Projekty domów
Adaptacja i zmiany
Dla deweloperów
Plac budowy

Załóż konto Z500
Zyskaj pełne wsparcie

Co zyskujesz?

  • rysunki szczegółowe do projektu
  • kontakt z innymi użytkownikami
  • informację o budowach w okolicy
  • specjalne promocje
  • obserwację innych budujących
  • dodawanie do ulubionych

Regulamin konkursu Straszny Konkurs

Regulamin konkursu Straszny Konkurs

Część 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Z500 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie mieszczącą się pod adresem 05-077 Warszawa ul. Trakt Brzeski 35; NIP 525-249-69-83.

2. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/Z500ProjektyDomow/ (zwanej dalej “Fanpage Z500”)

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc.

4. Uczestnik konkursu powinien mieć ukończone 18 lat i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

5. Nagrodami w konkursie są bony rabatowe na wybrane produkty Z500 przyznane przez Z500. Sp. z o.o.

6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie własnego i zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

8. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage oraz zamieszczenie tematycznego komentarza określonego w niniejszym regulaminie w jego części 2 Postanowienia szczegółowe

9. Konkurs trwa od momentu jego ogłoszenia na FB w dn 23/10/20 do 1 listopada 2020 r. do godziny 23:59

10. Wyniki konkursu ogłosimy 6 listopada 2020 r. do godziny 17:59 pod postem konkursowym oraz powiadomimy indywidualnie laureatów o wygranej.

11. Z500 nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

Część 2 Postanowienia szczegółowe

1. Zadanie konkursowe polega na odpowiedzi pod postem konkursowym na . następujące pytania :

1. W którym domu z naszej oferty chciałbyś zamieszkać?

2. Jaką powierzchnię powinien mieć dom?

3. Dlaczego to właśnie Ty masz dostać STRASZNY RABAT?

2. Zwycięzcami w konkursie może zostać 8 osób . Nagrodzimy 5 osób, które wykonały zadanie konkursowe oraz których komentarze zbiorą najwięcej lajków i innych reakcji. Otrzymają one kupony rabat o wysokości:

1 miejsce: 40%

2 miejsce: 35%

3 miejsce: 30%

4 i 5 miejsce: po 25%

3. Kupony na rabat 35%, 30% lub 25% otrzymają 3 osoby wybrane przez komisję konkursową, które napiszą najciekawsze odpowiedzi na pytania, a nie znajdą się wśród laureatów wyłonionych poprzez zliczenie lajków pod ich komentarzami.

4. Post można udostępniać znajomym, aby zebrać jak najwięcej lajków, można też lajkować odpowiedzi innych użytkowników, ale nie jest to wymagane do udziału w konkursie

5. Aby skorzystać z przyznanego rabatu w niniejszym konkursie należy zrealizować kupon do 1 marca 2021 kupując wybrany projekt domu Z500 objęty konkursem .

6. Przyznane kuponem konkursowym rabaty liczone są od ceny standardowej w dniu realizacji bonu i nie łączą się z innymi rabatami czy promocjami.

7. Nagroda i przyznany rabat dotyczy wyłącznie zamówień złożonych przez klientów indywidualnych poprzez biuro Z500 lub na stronie z500.pl

8. Rabat otrzymany w wyniku konkursu nie dotyczy projektów rezydencji marki Sater Design, projektów z budową, projektów w technologii H-Block, Real Green projektów w zabudowie szeregowej, projektów, dla których czas oczekiwania jest większy niż 5 dni roboczych, oraz projektów obiektów handlowo-usługowych i wielomieszkaniowych.

9. Wyniki konkursu ogłosimy 6 listopada 2020 r. do godziny 17:59 pod postem konkursowym oraz powiadomimy indywidualnie laureatów o wygranej poprzez stronę FB i jej komunikator .

10. Wyłonionym zwycięzcom Bon konkursowy wraz z indywidualnym kodem zostanie wysłany drogą elektroniczną poprzez wskazany adres email bądź komunikator połączony z FB .

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada z dniem 1 marca 2021.

12. Reklamacje dotyczące Konkursu jego Uczestnicy powinni zgłaszać poprzez FunPage Z500 lub email reklamacja@z500.pl z dopiskiem Reklamacja Straszny Konkurs w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni liczonych od dnia zakończenia konkursu. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych dla organizatora, aczkolwiek jeśli będzie zasadna organizator może ją rozpatrzyć.

13. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Nick Name na FB jeśli Uczestnik go używa ,adres i telefon Uczestnika oraz dokładny opis i rzeczowe uzasadnienie reklamacji .

14. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 7 dni roboczych, chyba że jej wyjaśnienie wymaga pozyskania wymaga zebrania dodatkowych informacji niezbędnych do jej prawidłowego rozpatrzenia.

15. Dane osobowe uczestnika – nie wykraczają poza dane podane na FB w przypadku wygranej, w przypadku reklamacji mogą zawierać Imię Nazwisko, numer telefonu lub wskazany do kontaktu adres email i będą służyć wyłącznie w celu rozpatrzenia złożonej Reklamacji.

Część 3 Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieobjętych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Ewentualne spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane polubownie w drodze mediacji a w przypadku braku możliwości porozumienia przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Z500 Sp z o.o. 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie WWW.Z500.PL

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności: zmian terminów zmian zadań konkursowych oraz zmian przyznawanych nagród.

Na stronach Z500 używamy plików cookies, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu umożliwienia świadczenia usług, personalizowania treści na stronie oraz w Internecie i analizowania ruchu na podstronach. Kontynuując korzystanie ze strony, zgadzasz się ich wykorzystanie. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności. Aby ograniczyć wykorzystanie plików cookies, kliknij tutaj.