zamknij
projekty domów
adaptacja i zmiany
przyjazny kredyt
plac budowy

KONTO Z500

Załóż konto Z500. Uzyskasz wiele przydatnych narzędzi:
 • dodaj do ulubionych
 • porównaj ulubione projekty
 • zobacz jak budują
 • zapytaj jak idzie budowa
 • zobacz kto buduje w okolicy
 • pobierz rysunki szczegółowe do projektu
ZAŁÓŻ KONTO
Masz już konto?

regulamin sklepu obowiązujacy do 24.12.2014

Regulamin sklepu internetowego

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne Sklepu internetowego działającego za pośrednictwem witryny WWW dostępnej w Internecie pod adresem www.Z500.pl

1. Definicje

1.1 „Sprzedający” Z500 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zajączka 32, 01–510 w Warszawie, Polska.
1.2 „Kupujący” osoba fizyczna posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych, lub osoba prawna.
1.3 „Sklep internetowy” witryna internetowa marki Z500™ o adresie www.Z500.pl
1.4 „Adres e – mail” składa się on z nazwy użytkownika oraz nazwy domeny rozdzielonych przez symbol @, na przykład: jankowalski@z500.pl.
1.5 „Towar” projekt graficzny, książka lub katalog autorstwa Sprzedającego dostępny w Sklepie internetowym, w chwili składania zamówienia.
1.6 „Regulamin” niniejszy Regulamin Sklepu internetowego Firma Z500
1.7 ”Wysłanie zamówienia” oświadczenie woli przez Kupującego zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży.

2.Składanie zamówienia

2.1 W celu złożenia za pośrednictwem Sklepu internetowego zamówienia, Kupujący powinien spełnić następujące warunki:

 • wejść na stronę internetową dostępną pod adresem www.Z500.pl
 • dokonać wyboru Towaru aktualnie dostępnego w Sklepie internetowym, poprzez skorzystanie z przycisku „zamów" (złożyć zamówienie),
 • wprowadzić w formularzu zamówienia wymagane dodatkowe dane Kupującego i ewentualne uwagi lub prośbę o bezpłatną zgodę na zmiany w projekcie,
 • zapoznać się i zaakceptować warunki sprzedaży (Regulamin sklepu internetowego) i nacisnąć przycisk zatwierdzający zamówienie.

2.2 Po spełnieniu ww. warunków zamówienie uznane jest za wysłane i wiążące.

2.3 Po złożeniu zamówienia, na konto e-mailowe Kupującego podane w formularzu zamówienia, zostanie przysłane potwierdzenie przyjęcia do realizacji zamówionego przez Kupującego Towaru (gdyby potwierdzeni nie dotarło należy sprawdzić zabezpieczania anty-spamowe)

2.4 Składając zamówienie Kupujący jednocześnie oświadcza, iż wszelkie podane przez niego dane w związku ze składanym zamówieniem, są prawdziwe. Sprzedający nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości, jednak Kupujący oświadcza, iż wyraża zgodę na weryfikację danych przez Sprzedającego.

2.5 Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok (z wyjątkiem momentów w których odbywa się przerwa techniczna)

2.6 Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

2.7 Modyfikacja zamówienia jest możliwa do czasu gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane kurierem, zmiana adresu doręczenia po zrealizowaniu wysyłki łączy się z dodatkowym kosztem.

3. Realizacja zamówienia

3.1 Warunkiem realizacji zamówienia przez Sprzedającego jest prawidłowo wypełniony formularz przez Kupującego, oraz podanie przy wypełnianiu formularza zamówienia, danych osobowych zgodnych z prawdą i potwierdzenie zgody na ich weryfikację.

3.2 Sprzedający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zmówienia w przypadku, gdy Kupujący nie wyraził zgody na weryfikacje podanych przez Kupującego danych, lub gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane, a w tym informacje dotyczące jego zdolności do czynności prawnej.

3.3 Sprzedający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zmówienia, gdy uzna, iż w zamówieniu złożonym przez Kupującego występuje podejrzenie działania niezgodnego z powszechnie obowiązującym prawem lub nadużycia uprawnień z niego wynikających, a w szczególności: hakerstwa, użycia cudzych danych identyfikujących w Sklepie internetowym, podszywania się pod inną osobę.

3.4 Zmówiony Towar zostanie dostarczony pod adres wskazany w formularzu zamówienia przesyłka kurierską. Może być też odebrany przez Kupującego bezpośrednio w siedzibie Sprzedającego (po wcześniejszym zgłoszeniu Sprzedającemu tego sposobu odbioru towaru).

3.5 Odbiór przesyłki musi być potwierdzony prze Kupującego pisemnym pokwitowaniem.

3.6 Czas dostawy podany jest na karcie produktu lub uzgadniany telefonicznie. Projekty oznaczone jako Nowość dostępne są zwykle w przeciągu 21-30 dni roboczych.

3.7 W przypadku gdyby z przyczyn niezależnych od Sprzedającego czas dostawy uległ wydłużeniu np. na skutek konieczności aktualizacji produktu do obowiązujących norm - Kupujący zostanie powiadomiony.

4. Zapłata

4.1 Wiążąca dla Stron transakcji jest cena widniejąca przy projekcie w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego.

4.2 Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

4.3 Za zamówiony projekt Kupujący może wybrać jeden z poniższych sposobów realizacji płatności :

 • za pobraniem
 • karta kredytową
 • przelewem elektronicznym
 • przelewem (płatne z góry)

4.4 Zamówienie zostanie przekazane do realizacji w momencie pojawienia się wpłaty na koncie Sprzedającego. W przypadku wybrania opcji zapłaty typu „za pobraniem” zamówienie jest realizowane po przesłaniu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego.

4.5 Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód sprzedaży – paragon lub faktura VAT.

4.6 Koszty przesyłki pokrywa Kupujący. Przy wybraniu sposobu płatności „przelewem (płatne z góry)” koszty przesyłki pokrywa Sprzedający.

4.7 Koszty przesyłki zagranicznej oraz przelewu zagranicznego pokrywa Kupujący.

5. Odstąpienie od umowy

5.1 Kupujący zgodnie z zapisami ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 roku (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 roku), ma prawo do rezygnacji z zakupu bez podania przyczyn, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia Towaru.

5.2 Warunkiem przyjęcia zwrotu jest poprawne wypełnienie i podpisanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość i przesłania go w terminie 10 dni od dnia dostarczenia na adres e-mail Sprzedającego, bądź tez listownie na adres siedziby Sprzedającego.

5.3 Szczegóły na temat zwrotu i wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępny jest na stronie www.z500.pl/zwrot.html

5.4 W sytuacji odstąpienia od umowy otrzymana przesyłka zawierająca towar powinna zostać zwrócona do Sprzedającego w stanie nie zmienionym, na koszt Kupującego w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5.5 Pieniądze za odesłany Towar (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy i pakowanie) zostaną przekazane Kupującemu w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania od Kupującego Towaru na wskazane przez Kupującego konto bankowe.

6. Przetwarzanie danych osobowych

6.1 Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Sprzedający.

6.2 Dane osobowe podane przez Kupującego podczas wypełniania formularza zamówienia, przetwarzane są przez Sprzedającego w celu realizacji zamówienia, w celu archiwizacji oraz w celach ofertowych i marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu internetowego.

6.3 Dane osobowe są przekazywane innym administratorom danych, gdy jest to niezbędne do realizacji zamówienia. Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom.

6.4 Sprzedający zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 ze zm.), tzn. umożliwia Kupującemu wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w ustawie pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych, oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ,w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych.

7. Kontakt / uwagi / REKLAMACJA

7.1 Zgłoszenia zawierające pytania, sugestie, informacje o zaistniałych problemach dotyczących Sklepu internetowego Kupujący może przekazać na jeden z poniższych sposobów:

a) pocztą elektroniczną na adres: projekty@z500.pl, (w przypadku reklamacji : reklamacja@z500.pl )

b) faksem na nr tel. +48 (22)355 15 55

c) telefonicznie do Sklepu Internetowego pod nr +48 725 000 005 dostępnym w dni powszednie w godzinach 09:00 – 18:00,

d) listownie na adres: Z500 ; ul. Generała Józefa Zajączka 32, 01–510 Warszawa

7.2 Konsultant Sprzedającego w możliwie najkrótszym czasie odpowie na zgłoszenie Kupującego wymagające takiej odpowiedzi.

8. Postanowienia końcowe

 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmieniony Regulamin będzie dostępny na stronie < www.Z500.pl > dla wszystkich korzystających ze Sklepu internetowego.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen projektów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych projektów do oferty Sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 • Oferta oraz dane techniczne przygotowane są ze szczególną starannością może się zdarzyć, że podczas publikacji wkradły się błędy jednakże wyklucza podstawę do roszczeń wobec sprzedawcy.

Co ulepszyć?